Vermeer Schutte & MusenVermeer Schutte & Musen
   
 

Nieuwe incassowet


Per 1 juli 2012 is de nieuwe incassowet 2012 (Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten) in werking getreden. Dit heeft consequenties voor de debiteurenadministratie van bedrijven, maar ook voor particulieren met een enkele vordering. Graag wijzen wij u kort op de veranderingen, welke deze nieuwe incassowet 2012 voor u met zich meebrengt.

De nieuwe incassowet 2012 bepaalt dat u verplicht bent - na het sturen van een "normale" aanmaning/ingebrekestelling - een extra/laatste brief aan uw debiteur te sturen, de zogenaamde "14-dagen brief".

Hierin laat u uw debiteur weten dat hij een laatste termijn van 14 dagen heeft om tot betaling over te gaan. Verder verplicht de nieuwe incassowet 2012 u om uw debiteur in deze brief mee te delen dat de vordering wordt verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten, indien niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt betaald. De hoogte van de incassokosten dient expliciet in deze brief te worden vermeld.

De hoogte van de incassokosten is bij wet geregeld. Hiervan mag niet ten nadele van uw debiteur worden afgeweken. Zie onderstaande tabel (bedragen excl. btw):

Hoofdsom vordering

Incassokosten

Minimum

Maximum

       

Over de eerste 2.500 

15,0%

40,-

375,00

Over de volgende 2.500 (tot 5000)

10,0%

 

625,00

Over de volgende 5.000 (tot 10.000)

5,0%

 

875,00

Over de volgende 190.000 (tot 200.000)

1,0%

 

2.775,00

Boven de 200.000 (tot 1.000.000)

0,5%

 

6.775,00

Indien u heeft voldaan aan de bepalingen van de nieuwe incassowet 2012, is de rechter verplicht zich aan de nieuwe regeling te houden. Hij mag de incassokosten in dat geval niet afwijzen of matigen. Het voordeel van deze nieuwe wetgeving is dat discussies over het wel of niet in rekening brengen van incassokosten tot het verleden behoren. Ook de hoogte van de incassokosten is nu bij wet geregeld.

Uiteraard kan gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen de nieuwe bepalingen van de nieuwe incassowet 2012 voor u uitvoeren. Wij verzorgen dan het opstellen en verzenden van de "14-dagen brief", waarin wordt aangegeven met welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten de vordering wordt verhoogd indien niet binnen 14 dagen tot betaling wordt overgegaan. Desgewenst kunnen de betalingen rechtstreeks aan u worden voldaan.

In geval er binnen deze 14 dagen alsnog (rechtstreeks aan u) wordt betaald, sluiten wij - tegen een geringe vergoeding - het dossier. Indien na 14 dagen niet wordt betaald, zullen wij direct het "normale" incassotraject opstarten en bij uw debiteur de incassokosten in rekening brengen.  Het verzenden van de "14-dagen brief"  blijft in dit geval voor u geheel kosteloos. 

Indien u over het bovenstaande nog vragen heeft horen wij dit graag!